16. Bánh xèo

By

More...

BÌNH YÊN ĐẠI CÁO

By Bùi Công Dụng

BÌNH YÊN  ĐẠI CÁO

Thay trời cáo chung,
Ta truyền bá tánh:

Là quân tử, trước lo việc yên dân,
Sau diệt trừ lũ tiểu nhân tàn bạo.

More...

THƯ GỬI ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN

By Bùi Công Dụng

Hiệp định Pa-ri được ký kết nhờ có một điều khoản mà cho đến bây giờ dân tộc Việt vẫn còn suy nghĩ về nó....

More...

Lyly - Kity

By Bùi Công Dụng

Mừng ngày sinh Kity. Mừng ngày vui các con!

More...

Khánh Thy và các bạn cùng lớp 7 trong ngày sinh

By Bùi Công Dụng

Sinh nhật Bùi Diệu Khánh Thy

More...

Turkish march- Mozart (Khánh Thy 27-3)

By Bùi Công Dụng

Sinh nhật Bùi Diệu Khánh Thy

More...

Cầu nguyện cho trái tim Muhammad

By Bùi Công Dụng

Theo http://www.pctu.edu.vn/Modules/Index.aspx?page=NewsDetails&groupID=11&id=114

TINH THẦN TÌNH NGUYỆN VIÊN

Hồng Nguyên

altLiên hoan và hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần I diễn ra tại Hội An đã kết thúc từ ngày 19/3. Tuy nhiên điều đọng lại từ sự kiện này theo người viết không phải là tài năng nghệ thuật của các đoàn hợp xướng hay công tác tổ chức mà là tinh thần tình nguyện viên của sinh viên Trường Đại học Phan Châu Trinh.

More...

Yesterday

By Bùi Công Dụng

More...

Here comes the sun- BCD

By Bùi Công Dụng

Đánh thử xem thế nào

More...