VĂN TẾ THỦ THIÊM

By Bùi Công Dụng

VĂN TẾ THỦ THIÊM

(Xá lạy cụ Đồ Chiểu)

Hỡi ơi!

Thất lạc bản đồ
Lòng dân trời tỏ!

Hai chục năm vò võ, khốn khó trăm bề nỗi can qua,
Kiếm bản đồ không ra, dân phẫn uất mất nhà, tiếng kêu la rền vang như mõ.

More...

HIỆN TƯỢNG HUỲNH TẤN VINH

By Bùi Công Dụng

HIỆN TƯỢNG HUỲNH TẤN VINH

Mấy tháng qua, sự kiện băm nát rừng cấm quốc gia Sơn Trà đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của người Đà Nẵng và nhân dân cả nước. Cuộc đấu tranh ấy được cộng đồng hưởng ứng vì nó nói được khát vọng của người dân, đó là phải bảo vệ môi trường thiên nhiên, môi trường sống của các loài thú hoang dã được ghi trong sách đỏ quốc gia và quốc tế ở rừng đặc dụng Sơn Trà, một khát vọng mà những quan chức và đại gia bất động sản không hề nghĩ tới. Cuộc đấu tranh ấy cho thấy 4 điều thuộc về cảm xúc, một cảm xúc lẫn lộn: vừa thú vị, tự hào, vừa ngọt ngào và cay đắng.

More...

HỊCH SƠN TRÀ

By Bùi Công Dụng

Ta thường nghe:

Danh tướng Nguyễn Tri Phương, Chu Phúc Minh
Đô thống Lê Đình Lý. Tổng đốc Trần Hoằng...
Quên mình vì nước, đánh Pháp liệt oanh,
Một nghìn năm trăm quân Pháp bỏ mạng Sơn Trà
Giữ chủ quyền quốc gia một thời bền vững...

More...

PHẢI THỰC SỰ KHÁCH QUAN, CẦU THỊ

By Bùi Công Dụng

Phải thực sự khoa học và cầu thị. Khi nói ra câu đó, Phó thủ tướng Đam đứng trước 2 lựa chọn:

More...

Bài viết về Sơn Trà

By Bùi Công Dụng

Những bài viết facebook về Sơn Trà

More...

BÌNH YÊN ĐẠI CÁO

By Bùi Công Dụng

BÌNH YÊN  ĐẠI CÁO

Thay trời cáo chung,
Ta truyền bá tánh:

Là quân tử, trước lo việc yên dân,
Sau diệt trừ lũ tiểu nhân tàn bạo.

More...

THƯ GỬI ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN

By Bùi Công Dụng

Hiệp định Pa-ri được ký kết nhờ có một điều khoản mà cho đến bây giờ dân tộc Việt vẫn còn suy nghĩ về nó....

More...

Lyly - Kity

By Bùi Công Dụng

Mừng ngày sinh Kity. Mừng ngày vui các con!

More...

12. Chú tôi

By Bùi Công Dụng

CHÚ TÔI

Bùi Công Dụng

"Ly thương chú nào nhất?". Cứ đi làm về là chú lại hỏi tôi câu đó. Mỗi một câu mà chú cứ hỏi ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác!

More...

Khánh Thy và các bạn cùng lớp 7 trong ngày sinh

By Bùi Công Dụng

Sinh nhật Bùi Diệu Khánh Thy

More...