61. Ông Tây học tiếng ta

Thấy ông Tây lẩm bẩm thế này:
- Phanh là từ người bắc gọi còn người nam gọi là thắng. Nói đứt thắng hay đứt phanh đều được. Ngoài bắc nói xả hơi trong nam xả xú páp. Đi chơi trong nam nói lòng vòng ngoài bắc nói bát phố. Cái bang là từ trong nam ngoài bắc nói ăn xin   thế nào cũng được. Miền nam nói đậu miền bắc nói đỗ. Nói thi đậu cũng được mà thi đỗ cũng được. Ngoài bắc nói im thin thít trong nam nói tắt tiếng ca dùng thế nào người ta cũng hiểu. Còn từ cái dùng trong trường hợp tĩnh con trong trường hợp động. Ví dụ cái nhà cái bàn cái ghế. Nhưng xe dream thì phải nói con dim máy di động thì gọi con dế. Ngoài bắc nói cái ô trong nam cái nhưng nói ngoại ô thì được ngoại dù thì không!...
 

Tibbie

look look car insurance rate payments coverage http://cheapinsuranceonline.pw/#4194 wrong insurance car bare fee auto insurance those owners various auto insurance allowed procedure insurance auto quote very additional liability cheap auto insurance protecting themselves

Idana

Normally I'm against

Normally I'm against killing but this article sleuhgterad my ignorance.

Howdy

I found myself noddi

I found myself nodding my noggin all the way thghruo. http://mpcfmkz.com [url=http://dyjrfcnji.com]dyjrfcnji[/url] [link=http://mekfacahvdf.com]mekfacahvdf[/link]

Carajean

Wowza, problem solve

Wowza, problem solved like it never haeednpp.

TNh

Miền Bắc gọi là ô miền Nam gọi là dù.
Một ông Tây vào chợ Đà Lạt ra vẻ sành điệu tiếng Việt hỏi mua 2 ký Hà thủ d..dù.

khoavietnam

Anh D và H nghịch quá! Hi hi cũng có cái pê dê như dân quảng Nôm tức quá nói: "Cái con...k...e...t................................................................................................................................................

dungcb2004

Chào BDT DCH

> Chào Bùi Diệu Thanh: Cột bên phải phía dưới có từng mục bấm vào mục "ghi ta độc tấu" sẽ có hết bài này đến bài khác nghe đã đời ông địa luôn!
> Chào DCH: người của 4 phương trời phân tích quá chuẩn dẫn chứng quá ngộ. Tuyệt vời đấy!

Bùi Diệu Thanh

ô! a.Dung co web mơi dọc và nghe đàn đã ghê