Yesterday

By Bùi Công Dụng

More...

Nhìn những mùa thu đi

By Bùi Công Dụng

Mời các ban nghe bản nhạc Nhìn những mùa thu đi do Văn Vượng biểu diễn.


More...

Ngậm ngùi

By Bùi Công Dụng

Mời bạn nghe bản Ngậm ngùi của Phạm Duy- Huy Cận do Văn Vượng chuyển soạn cho guitar và độc tấu.

More...

Mùa xuân đầu tiên

By Bùi Công Dụng

Mời các bạn nghe Nghệ sĩ guitar Văn Vượng biểu diễn bài Mùa Xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao

More...

Xuân và tuổi trẻ

By Bùi Công Dụng

Mời các bạn nghe bản Xuân và tuổi trẻ của Nhạc sĩ La Hối do Nghệ sĩ Văn Vượng chuyển soạn cho guitar và trình tấu..

More...

Ngày về

By Bùi Công Dụng

Mời các bạn nghe Văn Vượng độc tấu bàn Ngày về của Nhạc sĩ Hoàng Giác.

More...

Mơ hoa

By Bùi Công Dụng

Mời các bạn nghe Văn Vượng trình tấu bản Mơ hoa của nhạc sĩ Hoàng Giác.

More...

Du kích sông Thao

By Bùi Công Dụng

Văn Vượng biểu diễn
Sau các bản Người Hà Nội Trường ca Sông Lô... mà các bạn đã thưởng thức mời các bạn nghe Du kích sông Thao một trong những bản chuyển soạn và trình tấu để đời của Văn Vượng.

More...

Nỗi nhớ mùa đông

By Bùi Công Dụng

Mời các bạn nghe Võ Tá Hân độc tấu bản Nỗi nhớ mùa đông- lời thơ của Thảo Phương- để nhớ về một nữ thi sĩ tài hoa vừa mới ra đi.

More...

Quê em

By Bùi Công Dụng

Khi hỏi anh Văn Vượng bài Quê em này anh song tấu với ai vậy. Anh trả lời là: "Có 2 người nữa cùng chơi (như vậy là tam tấu!) nhưng hôm nay họ đi công tác biên giới cả ủy nhiệm mình đánh giúp luôn phần của họ" mới biết biết anh đùa đùa mà như thật!. Mời bạn nghe.

More...